Een demo-app voor data-gedreven werken met wegbeheerders in de Provincie Utrecht

Een demo app voor datagedreven werken
Klant
Provincie Utrecht
Type
Overheid
Toegepaste Dienst
Digitaliseren
Jaar
Team
Lievijn profielfoto
Sjoerd Kruimer Innovatiestrateeg
Tomas profielfoto
Lievijn Hagenaars Sjoerd Kruimer Tomas te Velde

Het Regionaal Data Team Midden-NL (RDT) (met o.a. de provincie Utrecht) heeft ons gevraagd om de waarde van mobiliteitsdata te demonstreren aan beleidsmakers en (weg)beheerders. Er wordt ontzettend veel waardevolle data verzameld door overheden en andere instanties. Door deze data overzichtelijk te presenteren op een gebruiksvriendelijk platform en de verschillende data met elkaar te combineren, kan de data worden ingezet voor het maken van beleid en verbeteren van beheer.

In dit project werkten we samen met Jim Ebbelaar, Dave Ebbelaar en Wilfried Hoffman aan een dashboard voor mobiliteit data. 

de uitdaging

Hoe laten we beleidsmakers de waarde zien van data-gedreven werken? Met deze vraag gingen we aan de slag voor het Regionaal Datateam in de Provincie Utrecht.

Ondanks dat er veel data (openbaar) beschikbaar zijn, worden deze niet altijd gevonden door beleidsmakers. Om deze waarde beter inzichtelijk te maken, gingen we op zoek naar een gebruiksscenario waarin data heel waardevol zijn. Voor dit scenario ontwikkelden we een demonstratie app. De app moest wel op korte termijn opgeleverd worden. Er is gekozen voor een usecase die gaat over het inzicht bieden in de staat van de wegen voor wegbeheerders bij de gemeente. Hier werd de waarde van data snel zichtbaar. 

Data-gedreven werken

de oplossing

Een sprintaanpak leidt tot snelle resultaten en testmomenten. Ook werd er nauw samengewerkt met de developers om parallel meteen de app te ontwikkelen.

Vanwege de strakke deadlines is er in dit project gewerkt met een sprint aanpak. In korte cycli van één week kwamen we iedere week een stap verder. Hoe pakten we dit aan?

  1. Een vaste dag in de week werd er met het hele team aan het project gewerkt.
  2. Iedere sprintdag begon met een stand-up waarin werd gekeken wat iedereen aan het einde van de dag zou opleveren.
  3. Tussendoor werd snel feedback verzameld doordat er wekelijks een presentatiemoment was voor de klant.
  4. We betrokken de eindgebruiker (de wegbeheerder) in het ontwerpproces.
Data-gedreven werken wegbeheerder
Previous slide
Next slide
Bart Tolboom

Het was heel inspirerend om te zien welke mogelijkheden data kunnen bieden om het mobiliteitsbeleid en wegbeheer van de gemeente te verbeteren! We gaan hier zeker verder mee aan de slag.

Lievijn profielfoto

Het was ontzettend leuk en motiverend om na elke sprint dag iets concreets op te kunnen leveren. Zo hebben we in korte tijd veel waarde gecreëerd voor de opdrachtgever.

Datagedreven werken wegbeheerders

het resultaat

Met je data overweg – een dashboard met relevante inzichten voor wegbeheerders. Een app om de waarde van data-gedreven werken aan beleidsmakers te demonstreren.

Het uiteindelijke resultaat was een dashboard waar de belangrijkste data werden samengevoegd tot relevante inzichten voor de wegebeheerder, zoals het gebruik van de weg en het aantal keer dat het had gevroren. De voordelen voor de wegbeheerder? Door efficiënter en gerichter onderhoud is er minder verspilling. Dit is niet alleen duurzamer, maar bespaart ook een heleboel kosten. Het maakt het werk van wegbeheerders makkelijker.

Dit is zeker niet het eindresultaat, maar een eerste stap in een transitie naar meer data-gedreven werken.

 

Lievijn profielfoto
Sjoerd Kruimer Innovatiestrateeg
Tomas profielfoto

Stoom samen met Tomas, Sjoerd en Lievijn je organisatie klaar voor de toekomst 

Ga aan de slag