Vandaag participeren

Bewoners zijn de expert van hun eigen leefomgeving en willen graag invloed hebben op wat hier gebeurt. Daarbij verandert er voor overheden veel met de komst van de omgevingswet op het gebied van participatie. Dit samen maakt dat (burger)participatie steeds belangrijker is in projecten in de buitenruimte. Een goed ingericht participatieproces biedt veel kansen voor een mooier, beter of meer gedragen resultaat, en versterkt het vertrouwen tussen overheid en burger.

Participatie Carnisse

Waar we voor staan

De bewoners als de experts van hun leefomgeving

Participatie is bij ons meer dan een vinkje in je project. We dompelen ons onder in de belevingswereld van de bewoner, en benutten hun ideeën om tot een beter resultaat te komen. We maken dit tastbaar en visueel, zodat ook jouw projectteam de meerwaarde van goede participatie ziet.

Het belang van de eindgebruiker

We hebben een mensgerichte en inclusieve aanpak, wat leidt tot oplossingen die écht passen bij de bewoners. We betrekken niet alleen de bekende groepen, maar zoeken ook naar doelgroepen die vaak worden vergeten.

Laat je participatie-vaardigheden groeien

We vinden het belangrijk om het hele projectteam te betrekken in het participatietraject. Zo krijgt iedereen het participeren in de vingers en laten we een blijvend resultaat achter. Wel zo makkelijk voor het traject van morgen.
Previous slide
Next slide
Quote Bart Lukkes

Onze samenwerking met Make Day was erg prettig. Vanuit een gedeelde achtergrond was het goed mogelijk om mijn doelstellingen te verwoorden en voor Make Day om een mooi plan te schrijven dat daarop aansloot. Make Day heeft een waardevolle aanvulling geleverd aan ons onderzoek en acties voor betere samenwerking met de agrarische sectoren in ons gebied en daarbij een overzicht kunnen bieden wie de belangrijke contactpunten zijn in de polder, en de Rijnlanders die daarin een kernrol bezitten.

Eva-Mirre

Dankzij Make Day zijn we in Carnisse in staat geweest om al lerende te doen en al doende te leren. Middels hun ontwerpdenken, nieuwsgierigheid en creativiteit wisten ze om te gaan met onzekerheden, konden ze vanuit oprechtheid luisteren naar bewoners en wisten te vanuit daar de vertaalslag te maken naar concrete acties. Ook waren ze daarin bereid om verder te gaan dan oorspronkelijk beoogd. Trots om met jullie te hebben samengewerkt!

Met het innovatieteam van Hoogheemraadschap Rijnland gingen we de boer op voor het verbeteren van de waterkwaliteit

Participraatspel

Hulp nodig bij een goede participatie aanpak met jouw projectteam?

 

Vind je het soms lastig dat niet iedereen in je team de waarde van participatie inziet? En voelt het af en toe als een vinkje dat moet worden afgevinkt? Dat gevoel herkennen wij! Het Participraatspel helpt jou en je team om samen tot een waardevolle participatie aanpak te komen. Tijdens het spel ga je op onderzoek uit naar wat participatie voor jullie betekent, welke talenten jullie in je team hebben en hoe je hiermee vandaag al aan de slag kan.

 

Ik wil meer weten

Samen stomen we je bedrijf of
overheid klaar voor de toekomst.
Ga aan de slag