Met het innovatieteam van Hoogheemraadschap Rijnland gingen we de boer op voor het verbeteren van de waterkwaliteit

Verbeteren van de waterkwaliteit samen met boeren en het hoogheemraadschap van Rijnland
Klant
Hoogheemraadschap van Rijnland
Type
Overheid
Toegepaste Dienst
Participatie
Jaar
Team
Eva van Genuchten
Sjoerd Kruimer Innovatiestrateeg
Eva van Genuchten Sjoerd Kruimer

De waterkwaliteit in Nederland is ondermaats volgens Europese wetgeving. Make Day is gevraagd om te onderzoeken hoe het Hoogheemraadschap beter kan samenwerken met boeren om de waterkwaliteit in de Haarlemmermeer te verbeteren. Hiervoor ging Make Day het gesprek aan met akkerbouwers en met contactpersonen bij het Hoogheemraadschap. Op basis van de gesprekken is een visueel advies gevormd over de communicatie en samenwerking. De aanbevelingen worden nu geïmplementeerd in de organisatie.

de uitdaging

Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten er grote stappen worden gezet in samenwerking met industrie en agrariërs. In deze opdracht gingen wij op zoek naar kansen om de samenwerking rondom waterkwaliteit te verbeteren tussen het Hoogheemraadschap en akkerbouwers. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en kwantiteit in hun regio. Volgens Europese wetgeving is de Nederlandse waterkwaliteit al langere tijd ondermaats. Het verbeteren van de waterkwaliteit is een grote uitdaging. Om dit structureel te verbeteren is samenwerking met boeren van groot belang. De twee werelden van boeren en Hoogheemraadschap liggen ver uit elkaar. Ook is er niet hetzelfde beeld bij een goede waterkwaliteit. Goede samenwerking is dus niet vanzelfsprekend. Make Day ging aan de slag om kansen voor samenwerking inzichtelijk te maken op het gebied van waterkwaliteit. 

de oplossing

Make Day ging de boer op: op basis van een borrel met de boeren, individuele interviews, een poldersafari en creatieve sessies hebben we een uitgebreide klantreis ontwikkeld met de contactpunten tussen Rijnland en akkerbouwers. 

Tijdens de gesprekken met beide partijen ontdekten we dat de relatie die er was erg beïnvloed werd door negatieve aanvaringen uit het verleden. Gedurende het jaar waren er maar een handvol contactmomenten. Geen goede basis voor vertrouwen! In de klantreis hebben wij de contactmomenten uitgelicht en voor beide partijen laten zien waar knelpunten zitten, maar vooral ook kansen. Waar zitten de overeenkomsten en waar kunnen ze elkaar helpen? 

Previous slide
Next slide
Bart Lukkes

'Onze samenwerking met Make Day was erg prettig. Vanuit een gedeelde achtergrond was het goed mogelijk om mijn doelstellingen te verwoorden en voor Make Day om een mooi plan te schrijven dat daarop aansloot. Make Day heeft een waardevolle aanvulling geleverd aan ons onderzoek en acties voor betere samenwerking met de agrarische sectoren in ons gebied en daarbij een overzicht kunnen bieden wie de belangrijke contactpunten zijn in de polder, en de Rijnlanders die daarin een kernrol bezitten.' 

het resultaat

Dankzij ons traject en advies hebben beide partijen een beter begrip van elkaars standpunten. Dit maakt het makkelijker om zich in de ander te verplaatsen en maakt samenwerking mogelijk.  

Door met beide partijen continue in gesprek te gaan over de relatie, de waterkwaliteit, de mogelijkheden en de oplossingen is er een goed beeld gevormd van de situatie. Op basis van de klantreis hebben we nagedacht over ideeën om de samenwerking te verbeteren, samen met Rijnland en agrariërs. Een duidelijk aanspreekpunt vanuit Rijnland werkt bijvoorbeeld erg prettig voor agrariër. De aanbevelingen worden nu geïmplementeerd in de organisatie. 

 

Eva van Genuchten
Sjoerd Kruimer Innovatiestrateeg

Stoom samen met Eva en Sjoerd je organisatie klaar voor de toekomst 

Ga aan de slag